Sro Thiên Điểu Map 100 Only Asia Free F10


Thông Tin Chính Thức:
- Alphatest: 20:00 12/12/2023
- Grand Open: 20/12/2023
- Map: 100
- Skill: 100.
- Mastery: 300.
- Race: Only China
- Item: D10 SOX.
- Exp: Tầm 2 tuần sẽ xong top. Ở server mình không tính x exp.
- Giới hạn: 6 AC/PC/IP. 2 ac Job/pc. Có anti 2 Job.
- Giới hạn: 6h xanh 1h cam.
- Giới hạn: Cộng max(+12) chưa tính luyện kim dược đặc biệt. Nasrun max +8.
- Giới hạn trade đêm: Từ 0:00:00 => 08:00:00. Hệ thống cấm trade trong thời gian này.
- Giới hạn: Level 70 lên được tete. Server không có Ngựa.
- Trade 3 thành: Trường An - Đôn Hoàng - Hoà Điền.
- Quest không có exp(vì lý do đua top nên không để nhiệm vụ có Exp trong khoảng thời gian đua Top)
- Boss KHÔNG có Exp. (Tương tự như trên).
- Tỉ lệ Giả kim thuật: 1 - 3 100%, 3 - 4: 70%, 4 - 5: 50%, 5 - 6: 45%, 6 - 7: 25%, 7 - 8: 10%, 8 - 9: 7%, 9 - 10: 3%, 10 - 11: 1%, 11 - 12: 1%.
- Tỉ lệ Nasrun: 0 - 1:100%, 1 - 2: 100%, 2 - 3:50%, 3 - 4: 70%, 4 - 5: 50%, 5 - 6: 20%, 6 - 7: 40%, 7 - 8: 11%.
- Các loại quái quan trọng sẽ được tụm lại nhằm cung cấp những điều kiện train tốt nhất.
- Server có tích hợp auto ăn sát thương, hấp thụ, bóng bay.
- Auto trong game với những chức năng khá xịn xò. Có cả Lure quái nên không cần Unibot.
- Hệ thống Anti 2 Job, Thông báo kill Job, PVP, Đập đồ +8 trở lên, Auto BSC. bla.... bla......
Giải thưởng Đua Top:
- Top 1: 2 Triệu VNĐ(1 Triêu VNĐ, 1 Triệu quy ra Silk không KM) 1 Nasrun Loại 2(Trong Shop giữa thành) +8, 1 bộ thời trang độc quyền.
- Top 2: 1 Triệu VNĐ( 500.000 VNĐ, 500k quy ra Silk không KM) Nasrun +6, 1 bộ thời trang độc quyền.
- Top 3: 5000 Silk + 1 Nasrun +6, 1 bộ thời trang độc quyền.
- Top 4 - 10: 2000 Silk..
Lưu ý: Mỗi NGƯỜI/IP/PC nhận 1 giải.
Alphatest:
- Full Silk, Gift, Gold.
- Set D10 SOM +8 Vũ khí +10.
Grand Open:
- 1 đống HP MP
- Set D6 SOM +5 Blue.
- Level 30.
- 999999999 Gift Silk - Mua được tất cả item có trong F10